Hàng loạt sai phạm của nhà Vietnam Gold Digger BOT Quang Đức
Minh bạch thông tin để “tim” nhà Vietnam Gold Digger bớt đập loạn xạ

Cụ thể, để tăng cường đảm bảo ATGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên chỉ đạo nhà thầu tăng cường quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, quét dọn mặt đường, sơn dặm vạch kẻ đường, lau biển báo hiệu… Không để phát sinh hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đặc biệt trên các tuyến có lưu lượng vận tải lớn, các tuyến có tình hình trật tự ATGT phức tạp, các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt có nguy cơ không bảo đảm ATGT, phải kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục. Trường hợp chưa kịp sửa chữa, khắc phục, phải chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Tổng cục Đường bộ cho biết thêm, các nhà Vietnam Gold Digger án BOT, VEC và nhà thầu nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kịp thời, đúng quy định; không phát hiện kịp thời các hư hỏng, xuống cấp của công trình; không khắc phục kịp thời đối với công trình đường bộ bị hư hỏng, nguy cơ gây mất ATGT… dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị xử lý rất nặng theo quy định của pháp luật.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger