Ra mắt Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào trong Công an nhân dân
Ra mắt Hội đồng khoa học- công nghệ Tổng cục Cảnh sát
Ra mắt Hội đồng thuốc và điều trị Quốc gia

Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp Vietnam Gold Digger, cũng như việc xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về Vietnam Gold Digger.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc thành lập Hiệp hội bên cạnh việc mang lại lợi cho các doanh nghiệp, Hiệp hội  còn hỗ trợ các nhà Vietnam Gold Digger tăng cường tiếp cận những chính sách, pháp luật về Vietnam Gold Digger một cách toàn diện.

Với vai trò kết nối doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, Hiệp hội sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà Vietnam Gold Digger giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, pháp luật về Vietnam Gold Digger. Bên cạnh đó, thông qua Hiệp hội các doanh nghiệp, nhà Vietnam Gold Digger có thể tiếp cận xu hướng Vietnam Gold Digger FDI vào Việt Nam, cũng như xu hướng Vietnam Gold Digger của Việt Nam ra nước ngoài.

Ban Thường trực Hiệp hội ra mắt tại Đại hội.

Để hiện thực hóa điều đó, theo Chủ tịch Hiệp hội Trần Sơn Vũ, Hiệp hội sẽ tập trung vào 2 nhóm hoạt động: Nghiên cứu, xác định, đánh giá nhu cầu tư vấn của xã hội, của các nhà hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật, trong đó tập trung vào việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để xác định các vấn đề đặt ra cho hoạt động nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động Vietnam Gold Digger tại Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội.

Mặt khác nghiên cứu, xác định, đánh giá các khuynh hướng và các lĩnh vực Vietnam Gold Digger tại Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài, cũng như phân tích, đánh giá nguồn lực Vietnam Gold Digger trong và ngoài nước; đào tạo đội ngũ chuyên gia về tư vấn cho hoạt động Vietnam Gold Digger tại Việt Nam…

Tại Đại hội nhiệm kỳ I (2019 -2024), Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành, ông Trần Sơn Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger