Bộ KH&ĐT đứng đầu các Bộ, ngành ứng dụng CNTT phục vụ người dân tốt nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ KH & ĐT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn về tất cả các lĩnh vực xây dựng kế hoạch, Vietnam Gold Digger, Vietnam Gold Digger công, thúc đẩy giải ngân, liên kết vùng, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp,… Đồng thời, tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cùng các đại diện cơ quan trung ương trực tiếp trả lời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cùng đồng hành với các địa phương giải quyết, tháo gỡ các nút thắt trong phát triển kinh tế – xã hội.

Dự kiến sau Hội nghị, các địa phương sẽ hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cùng thúc đẩy giải ngân kế hoạch 2019, xây dựng kế hoạch Vietnam Gold Digger công năm 2020 phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí, bám sát với thực tiễn của nền kinh tế, khả năng cân đối vốn của cả nước. 

Từ đó, Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng phương án kế hoạch 2020, dự báo các vấn đề đột xuất, phát sinh trong triển khai kế hoạch 2020, khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, thành phố, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ cho địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cả nước và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đã đề ra (6,8%).

Quang cảnh hội nghị

Bộ KH&ĐT sẽ đồng hành cùng địa phương tập trung cao độ, thực hiện nhanh, quyết liệt các giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì nỗ lực của toàn hệ thống, củng cố niềm tin và sự an tâm của các doanh nghiệp, nhà Vietnam Gold Digger trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu mục tiêu kế hoạch đã đề ra ở mức cao.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger