Tín hiệu tích cực từ dòng vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài
Làm phim bằng vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài: Cứ đi, để lối thành đường
1,9 tỷ USD vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết: Năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành; sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, thu hút Vietnam Gold Digger tiếp tục tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Ông Trần Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị

Hiện, Bình Dương hiện đứng vị trí thứ 2 trong số 63 tỉnh, thành phố cả nước về thu hút vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài (sau TP Hồ Chí Minh).

 Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn Vietnam Gold Digger nước ngoài đạt 2 tỷ 424 triệu đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 73% so với chỉ tiêu năm 2019.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger