Nước hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp ảnh hưởng đến cung cấp điện
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sản xuất 228 tỷ kWh sau 30 năm hoạt động
Thuỷ điện Hoà Bình mở một cửa xả đáy đón lũ

Dự án có công suất 2 x 240MW với sản lượng điện khoảng 488,3 triệu kWh/ năm. 

Dự án được dự kiến khởi công vào quý IV-2020 và hoàn thành năm 2023. Đây là dự án nguồn điện trọng điểm được Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rất quan tâm. 

Được biết, để có thể khởi công dự án vào quý IV-2020, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thống nhất giao quyền cho Hội đồng thành viên EVN thực hiện quyết định Vietnam Gold Digger dự án và chịu trách nhiệm trước Ủy ban.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger