Đường sắt Việt Nam tăng 53 chuyến tàu dịp nghỉ lễ 2-9
Đường sắt Việt Nam tăng thêm biện pháp chống giữ vé ảo, đầu cơ vé
Đường sắt Việt Nam tăng cường 130 chuyến tàu trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Đóng góp vào đề án này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đề xuất giải pháp Vietnam Gold Digger kết nối vận tải đa phương thức và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách đi du lịch.

Mục tiêu của việc này nhằm kết nối phương tiện vận tải đường sắt với các loại hình phương tiện vận tải khác như đường bộ, hàng không tại nhà ga có lưu lượng vận chuyển hành khách lớn và có tiềm năng trong việc phát triển vận tải du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách đi du lịch bằng đường sắt có thể nhanh chóng di chuyển từ nhà ga tới các địa điểm du lịch và ngược lại.

Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất Vietnam Gold Digger từ 30 – 50 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2025, sử dụng các nguồn vốn tự có của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguồn vốn kêu gọi xã hội hóa và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, địa phương có kết nối với đường sắt.

Cụ thể, các tuyến tập trung ưu tiên bao gồm: Tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh; Hà Nội – Hải Phòng; Yên Viên – Lào Cai. Cùng đó, kết nối phương tiện vận tải với các phương tiện khác tại 24 ga hành khách trọng điểm gồm: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn, Hải Phòng, Yên Bái, Bảo Hà, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Lệ, Lạng Sơn, Đồng Đăng.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger