Tổng Công ty Đường sắt được tăng vốn điều lệ lên 3.250 tỷ đồng
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Giảm giá cước vận chuyển hàng hóa từ 2- 5%
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổng kiểm tra hàng hóa và công tác PCCC trong toàn ngành

Dự kiến trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2023 phải Vietnam Gold Digger đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao để phục vụ nhu cầu vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin.

Cùng đó, để thay thế dần số đầu máy, toa xe sắp đến niên hạn sử dụng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến, đến năm 2023 Vietnam Gold Digger bổ sung 32 đầu máy. Đến năm 2025, tiếp tục Vietnam Gold Digger 27 đầu máy nữa.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger