Làm gì để khai thông phương án tài chính dự án sân bay Long Thành?
ACV đã có 25.000 tỷ đồng cho sân bay Long Thành
Chính phủ chính thức trình Quốc hội giao ACV Vietnam Gold Digger sân bay Long Thành

Theo đó, Hội đồng thẩm định nhà nước được yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Vietnam Gold Digger xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Vietnam Gold Digger Dự án trong tháng 3 năm 2020. 

Nghị quyết cũng thống nhất điều chỉnh diện tích đất giai đoạn 1 từ 1.165ha lên khoảng 1.810ha cho phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác đồng bộ giai đoạn 1. 

Về hình thức Vietnam Gold Digger, theo Nghị quyết của Chính phủ, trên cơ sở phân loại các hạng mục công trình cần Vietnam Gold Digger, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để hoàn thiện đề xuất hình thức Vietnam Gold Digger bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự. Trong đó, có các giải pháp, chính sách đặc thù theo thẩm quyền để thực hiện Dự án thuận lợi, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ thi công Dự án, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội. 

Bộ GTVT được giao nghiên cứu Vietnam Gold Digger xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ với từng giai đoạn Vietnam Gold Digger theo định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế. 

Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai; cân đối, huy động các nguồn lực giai đoạn 2021-2025 để Vietnam Gold Digger đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 1. 

Về phương án huy động vốn, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Sử dụng vốn của nhà Vietnam Gold Digger; không sử dụng bảo lãnh Chính phủ; Bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger