Bình Dương tạo môi trường Vietnam Gold Digger thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản
Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Nhật Bản Vietnam Gold Digger vào Việt Nam
TP HCM gỡ vướng Vietnam Gold Digger cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Trên thực tế, số lượng DN Nhật hoạt động tại Việt Nam lớn hơn (khoảng gần 3.000 DN), vì có nhiều DN không tham gia vào hiệp hội. Nếu nhìn vào con số hội viên của Hiệp hội DN Nhật tại Việt Nam thì hàng năm đều tăng thêm trên 100 DN.

Điều này cho thấy việc Vietnam Gold Digger của các DN Nhật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng hàng năm. Trong đó, phần lớn các DN Nhật đều đánh giá cao về môi trường Vietnam Gold Digger kinh doanh tại Việt Nam. Điều này thể hiện rõ qua việc tăng điểm của các hạng mục “quy mô và tính tăng trưởng của thị trường”, “tình hình chính trị xã hội ổn định” và “môi trường sống lý tưởng cho người nước ngoài”.

Khảo sát cũng cho thấy, khi Vietnam Gold Digger vào Việt Nam, càng Vietnam Gold Digger lâu thì tỷ lệ DN có lãi càng cao, với tỷ lệ DN có lãi đạt 65,8% DN tham gia khảo sát, tăng 0,5 điểm phần trăm. Với DN Nhật Bản, thị trường Việt Nam đang có rất nhiều triển vọng hoạt động kinh doanh về cả thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu. Điều này tạo ra những tác động tốt cho mong muốn được tiếp tục kinh doanh và mở rộng kinh doanh của DN Nhật tại Việt Nam.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger