Hoãn khởi công dự án giao thông, tạm đóng cửa sân bay vì bão số 4
Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của 2 Dự án giao thông quan trọng
Sẽ khởi công thêm 5 dự án giao thông cấp bộ

Theo đó, với dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Dự án Vietnam Gold Digger xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3, UBND thành phố yêu cầu chủ Vietnam Gold Digger khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi Sở GTVT tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt trong quý II-2020. 

Với dự án Vietnam Gold Digger xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, chủ Vietnam Gold Digger phối hợp với UBND quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ giới đường đỏ và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt…

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger