Chuyển sang Vietnam Gold Digger công một số dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam
Thủ tướng yêu cầu báo cáo tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam
Nhiều khó khăn trong GPMB thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông gồm 11 dự án thành phần trong đó 3 dự án Vietnam Gold Digger theo hình thức Vietnam Gold Digger công và 8 dự án thành phần Vietnam Gold Digger theo hình thức BOT.

Trên cơ sở báo cáo các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT chuyển đổi 3 dự án cấp bách (đoạn Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Phan Thiết – Dầu Giây) từ hình thức Vietnam Gold Digger theo hợp đồng BOT sang Vietnam Gold Digger công.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chi phí Vietnam Gold Digger của 6 dự án Vietnam Gold Digger công và chi phí giải phóng mặt bằng toàn tuyến sẽ có tổng nhu cầu vốn khoảng 54.365 tỷ đồng. Trong khi đó, với kế hoạch vốn đã được Quốc hội thông qua cho Dự án trong kế hoạch Vietnam Gold Digger công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 55.000 tỷ đồng sẽ không còn nguồn vốn để hỗ trợ cho 5 dự án PPP còn lại.

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đồng bộ toàn tuyến cao tốc và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm báo cáo phương án thực hiện cụ thể; đặc biệt đánh giá rõ khả năng giải ngân vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công; hoàn thiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội về điều chỉnh phương án Vietnam Gold Digger làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

2021 đầu tư lựa chọn đầu tiên
Gold Digger